Rolą przedsiębiorcy jest nie tylko wypłacanie pracownikowi comiesięcznego wynagrodzenia, lecz również poinformowanie go i odciąganie od wypłaty wymaganych składek. Najczęściej spotykaną jest składka na ubezpieczenie społeczne (w tym rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne. W poniższym artykule skupimy się na składkach wypadkowych. Czym one tak naprawdę są i jak je obliczać? Przedstawiamy kilka ważnych informacji.